موسسه بين المللي روزهاي جهاني

صفحه اصلي درباره ما تماس با ما اخبار

بيست و هفتم ژانويه;
روز جهاني يادبود قربانيان هولوكاست
English    Persian
   
Username:
Password:
        

The word 'Holocaust,' from the Greek words 'holos' (whole) and 'kaustos' (burned), was historically used to describe a sacrificial offering burned on an altar. Since 1945, the word has taken on a new and horrible meaning: the mass murder of some 6 million European Jews (as well as members of some other persecuted groups, such as Gypsies and homosexuals) by the German Nazi regime during the Second World War. To the anti-Semitic Nazi leader Adolf Hitler, Jews were an inferior race, an alien threat to German racial purity and community. After years of Nazi rule in Germany, during which Jews were consistently persecuted, Hitler's 'final solution'--now known as the Holocaust--came to fruition under the cover of world war, with mass killing centers constructed in the concentration camps of occupied Poland.

Rejecting any denial of the Holocaust as a historical event, either in full or in part, the General Assembly adopted by consensus condemning 'without reserve' all manifestations of religious intolerance, incitement, harassment or violence against persons or communities based on ethnic origin or religious belief, whenever they occur.
It decided that the United Nations would designate 27 January -– the anniversary of the liberation of the Auschwitz death camp -- as an annual International Day of Commemoration to honour the victims of the Holocaust, and urged Member States to develop educational programmes to instil the memory of the tragedy in future generations to prevent genocide from occurring again, and requested the United Nations Secretary-General to establish an outreach programme on the 'Holocaust and the United Nations,' as well as measures to mobilize civil society for Holocaust remembrance and education, in order to help prevent future acts of genocide. The Holocaust was a turning point in history, which prompted the world to say 'never again.' The significance of it calls for a remembrance of past crimes with an eye towards preventing them in the future.

What do people do?

Holocaust survivors and various leaders make their voices heard on the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust. Many of them speak publicly about the Holocaust or their experiences around the event, its aftermath and why the world should never forget what happened in Europe in the 1930s and 1940s. Many statements emphasize the need for future generations to learn about and remember the Holocaust and for everyone to work towards preventing genocide.

The UN organizes and supports events such as: concerts by musicians who survived the Holocaust or are survivors' descendants; art exhibitions influenced by the Holocaust; presentations of special stamps; the introduction of special educational programs; and film screening and book signing focused on the Holocaust.

Israel and many countries in Europe and North America mark the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust. Many academics present discussion papers or hold seminars or round table discussions on the Holocaust and its legacy in the modern world. Schools or colleges may also have special lessons on the Holocaust. The Holocaust and how people commemorate it receive special attention on the Internet, television, radio, print media.


موسسات و سازمانهاي متعددي در سرتاسر جهان وقت و انرژي خود را صرف توسعه و حمايت از فعاليتهاي بشر دوستانه مي نمايند. برخي از اين موسسات در زير معرفي شده اند. براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت اصلي اين موسسات مراجعه نماييد

تو آن تغييري باش كه خواهان ديدن آن در جهان هستي -- گاندي
Visitors' statistics
Today 1
Yesterday 14
Total 15122
Daily average 8
نظرات كاربران