موسسه بين المللي روزهاي جهاني

صفحه اصلي درباره ما تماس با ما اخبار

بيست و دوم مي;
روز جهاني پراكندگي گونه هاي موجودات زنده
English    Persian
   
Username:
Password:
        

In 1992 state and government leaders agreed on a strategy for sustainable development at the United Nations Conference on Environment and Development, also known as 'The Earth Summit', in Rio de Janeiro, Brazil. Sustainable development is a way to meet the needs of people all over the world and ensuring that planet earth remains healthy and viable for future generations. One of the most important agreements reached during the Earth Summit was the Convention on Biological Diversity.

The Convention on Biological Diversity came into force on December 29, 1993, and each anniversary of this date was designated the International Day for Biological Diversity. From 2001 onwards the date of this celebration was moved to May 22 due to the number of holidays that fell in late December. On this date in 1992, the text of the Convention on Biological Diversity was adopted at a United Nations at a conference in Nairobi, Kenya.

Each year, the International Day for Biodiversity focuses on a particular theme. Recently, the themes have been: Biodiversity and Poverty Alleviation (2003); Biodiversity: Food, Water and Health for All (2004); Biodiversity: Life Insurance for our Changing World (2005); Protect Biodiversity in Drylands (2006); and Biodiversity and Climate Change (2007); and Biodiversity and Agriculture (2008).


ليست كامل روزهاي جهاني

هدف اصلي موسسه بين المللي روزهاي جهاني گسترش فرهنگ انسان دوستي و آشتي با هستي از طريق گسترش آگاهي در مورد روزهاي جهاني است. يادگيري انجام فعاليت هاي انسان دوستانه در سخنان سعدي شاعر سخنور ايران بحق درخور تامل است :

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

موسسات و سازمانهاي متعددي در سرتاسر جهان وقت و انرژي خود را صرف توسعه و حمايت از فعاليتهاي بشر دوستانه مي نمايند. برخي از اين موسسات در زير معرفي شده اند. براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت اصلي اين موسسات مراجعه نماييد

تو آن تغييري باش كه خواهان ديدن آن در جهان هستي -- گاندي
Visitors' statistics
Today 4
Yesterday 11
Total 11933
Daily average 9
نظرات كاربران

 :) = تم الاختراق من قبل القادح

uaeuae