موسسه بين المللي روزهاي جهاني

صفحه اصلي درباره ما تماس با ما اخبار

يازدهم دسامبر;
روز حفاظت از كوهستان ها
English    Persian
   
Username:
Password:
        

The International Year of Mountains was held in 2002 and with the aim of raising awareness and triggering action on issues relating to sustainable mountain development. The leading agency was the Food and Agriculture Organization. The International Year of Mountains was launched at the headquarters of the United Nations in New York on December 11, 2001.

On December 20, 2002, as the International Year of Mountains drew to a close, the UN designated December 11 as International Mountain Day and encouraged the international community to organize events to highlight the importance of sustainable mountain development on this date. International Mountain Day was first observed on December 11, 2003. Each year International Mountain Day has a particular theme. Previous themes have focused on freshwater, peace, biodiversity or climate change.

What do people do?

Various activities are organized on and around International Mountain Day. These aim to increase awareness of and knowledge around the role of mountains and mountainous regions amongst the general population and professionals. Particular examples of events are: book fairs; symposia; themed lectures for students; workshops and press events. Mountaineering and explorations societies may hold lectures and social events on or around December 11.


ليست كامل روزهاي جهاني

هدف اصلي موسسه بين المللي روزهاي جهاني گسترش فرهنگ انسان دوستي و آشتي با هستي از طريق گسترش آگاهي در مورد روزهاي جهاني است. يادگيري انجام فعاليت هاي انسان دوستانه در سخنان سعدي شاعر سخنور ايران بحق درخور تامل است :

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

موسسات و سازمانهاي متعددي در سرتاسر جهان وقت و انرژي خود را صرف توسعه و حمايت از فعاليتهاي بشر دوستانه مي نمايند. برخي از اين موسسات در زير معرفي شده اند. براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به سايت اصلي اين موسسات مراجعه نماييد

تو آن تغييري باش كه خواهان ديدن آن در جهان هستي -- گاندي
Visitors' statistics
Today 4
Yesterday 5
Total 12997
Daily average 9
نظرات كاربران